Ние имаме ангажимент да защитаваме и уважаваме Вашето право на неприкосновеност на личния живот. Тази Декларация за поверителност обяснява видовете лична информация, която събираме чрез нашите уебсайтове на eurosport.com и eurosportplayer.com („Уебсайтове“), нашите приложения за различни устройства и чрез предоставянето на наши услуги за развлечения, видео и цифрово съдържание, платформи на трети страни („Услугите на Eurosport“), как използваме тази информация, с кого я споделяме и как я защитаваме.
Моля, прочетете внимателно по-долу, за да разберете нашите виждания и практики относно Вашите лични данни и как ще работим с нея. Като продължавате да използвате услугите на нашите уебсайтове, приложения и на Eurosport или като се абонирате за нашите услуги, потвърждавате, че сте прочели и разбрали изцяло тази декларация за поверителност.
Общ преглед
Eurosport
Олимпийски спортове и колоездене по Евроспорт през август
27/07/2018 AT 15:41
Ние уважаваме Вашето право на неприкосновеност на личния живот и няма да искаме или да събираме повече информация, отколкото трябва, за да Ви предоставим услугите, които поискате. Нашата обща цел е да гарантираме, че събирането и използването на лична информация е подходящо за предоставянето на услуги за Вас и е в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на данните.
Допълнителни подробности как ще го направим са посочени във всеки раздел на нашата декларация за поверителност, както следва:
Кои сме ние
Информация, обхваната от настоящата декларация за поверителност
Деца
Личните данни, която събираме за Вас
Как използваме Вашите лични данни?
Как споделяме Вашите лични данни и с кого ги споделяме
Международни прехвърляния
Бисквитки
Сигурност
Задържане на данни
Вашите права
Уебсайтове на трети страни
Промени в тази декларация за поверителност
Оплаквания, въпроси и предложения
Кои сме ние
Ние сме:
Eurosport, SAS, с адрес 3 rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy les Moulineaux Cedex 9, Франция (регистриран фирмен номер: 353 735 657) е администраторът на данни за Eurosport Services. Позоваването на Eurosport SAS в тази Политика за поверителност е като „Eurosport“, „ние“, „нас“ или „наш/а/о/е/и“.
С нашето длъжностно лице за защита на данните можете да се свържете на адресDPO@discovery.com.
Информация, обхваната отнастоящата декларация за поверителност
Тази декларация за поверителност обхваща цялата лична информация, събрана и използвана от Eurosport.
Когато говорим за „лични данни“ или „лична информация“, ние имаме предвид информацията, която (самостоятелно или в комбинация с друга информация, която съхраняваме) дава възможност да бъдете идентифицирани като физически лица (пряко или непряко). Личните данни може да включват Вашето име, дата на раждане, пощенски адрес, имейл адрес, IP адрес на компютър, телефонен номер, номер на платежна карта, генерирано от потребителя съдържание или информация за вход и техническа информация от устройствата, които използвате за получаване на услугите на Eurosport. Моля, вижте „Информация, която ни предоставяте“ и „Информация, която събираме за Вас“ за допълнителна информация относно това, какви лични данни събираме според начина на използване на услугите на Eurosport от Ваша страна.
Деца
Трябва да сте на възраст 18 или повече години, за да се абонирате за нашите услуги. Нашите уебсайтове и услуги не са насочени към деца и не събираме съзнателно лични данни от деца.
Ако сте дете и узнаем, че по невнимание сме получили лични данни от Вас от нашите уебсайтове, ние ще заличим тази информация възможно най-скоро.
Моля, свържете се с нашето длъжностно лице за защита на данните наDPO@discovery.com, ако узнаете, че е възможно неволно да сме събрали лична информация от дете.
Каква информация събираме от Вас?
Събираме информация за Вас от различни източници.
Информация, която ни предоставяте
Когато имате достъп до или използвате услугите на Eurosport, например когато:
създавате профил, за да се абонирате за услугите на Eurosport;
регистрирате се за бюлетин;
закупувате пакет Eurosport Pass или Bundled Pass (включително чрез трети страни);
включвате се в онлайн състезание, организирано от нас; или
попълвате анкета,
тогава ние ще събираме лични данни от Вас.
Когато създавате профил, за да използвате услугите на Eurosport, личните данни, които ни предоставяте, включват:
име;
имейл адрес;
парола на услугите на Eurosport;
любими спортове;
език; и
ако използвате Eurosport Player като част от услугите на Eurosport (например закупуване на пакет Eurosport Pass или Eurosport Bundled Pass), адрес за фактуриране и информация за държава и плащане.
Необходимо е да предоставите тези лични данни, за да използвате услугите на Eurosport. Ако не можете да предоставите никаква част от тези лични данни, ние няма да можем да предоставим услугите на Eurosport, които се изискват за Ваш профил.
Когато се регистрирате за бюлетин, ние ще събираме Вашите:
- име; и
- имейл адрес.
Когато участвате в онлайн състезание, организирано от нас, или попълвате анкета, ще съберем личните данни, която се събира в предоставените от нас онлайн формуляри.
Информация, която събираме за Вас
Когато посещавате нашите уебсайтове, независимо дали използвате профил в услуга на Eurosport или не, ние използваме „бисквитки“ и други технологии, за да събираме автоматично следната информация:
Техническа информация, включително Вашия IP адрес, Вашите лични данни за вход, тип и версия на браузъра, идентификатор на устройството, настройка за местоположението и часови пояс, типове и версии на браузъра, операционна система и платформа, време за отговор на страницата и грешки при изтегляне;
Информация за Вашето посещение, включително уебсайтовете, които посещавате преди и след нашия уебсайт, и продуктите, които сте прегледали или търсели;
Продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страници (като превъртане, кликвания и показване с мишка) и методи, използвани за прелистване от страницата.
Ако използвате Eurosport Player като част от Eurosport Services, ние ще събираме информация за това, как използвате Eurosport Player, включително, но не само, Вашето потребление и възпроизвеждане на видео, влизане и излизане, грешка при възпроизвеждане и информация за сърфирането.
За да научите повече за това, как използваме„бисквитките“ и как да контролирате кои „бисквитки“ се използват, моля, вижте нашата декларация за бисквитки по-долу.
Ако не предоставите лични данни
Когато трябва да съберем лични данни по закон или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с Вас (например, за да Ви предоставим услугите на Eurosport). В този случай може да се наложи да отменим продукт или услуга, които имате при нас, но в такъв случай ние ще Ви уведомим.
Как използваме Вашите лични данни? Как използваме личните данни за тази цел? Какво е правното основание за обработването на Вашите лични данни по този начин?
Можем да използваме Вашите личниданни:
За да създаваме и управляваме Вашия профил.
Налага се да използваме Вашите лични данни (например Вашия имейл адрес), за да настроим и управляваме профила Ви (например, като Ви изпращаме напомняния за паролата или известия за промени в данните за профила Ви).
Използването на Вашите лични данни по този начин е необходимо, за да изпълним нашите договорни задължения, когато сте закупили пропуск за достъп до Eurosport.
За да Ви предоставим достъп до закупеното от Eurosport съдържание.
Налага се да използваме Вашите лични данни, когато това е необходимо, за да изпълним задълженията си по договор с Вас, например, когато сте закупили пропуск за достъп до Eurosport и трябва да установим дали отговаряте на изискванията и да Ви предоставим съдържанието, което валидно сте поискали.
Използването на Вашите лични данни по този начин е необходимо, за да изпълним нашите договорни задължения, когато сте закупили пропуск за достъп до Eurosport.
За да се свържем с Вас и да Ви уведомяваме за всяка награда, спечелена от Вас в нашите състезания.
Налага се да използваме Вашите лични данни за контакт (като Вашия имейл адрес или пощенски адрес), за да Ви информираме, ако сте спечелили награда след включване в нашите състезания.
Използването на Вашите лични данни по този начин е необходимо, за да изпълним нашите договорни задължения, когато сте се включили в състезание, и също така е в наш законен интерес при администрирането на промоцията, в която сте се включили, и ние не смятаме, че Вашите интереси или основни права имат приоритет над (или надхвърлят) нашите законни интереси.
За да обработваме Вашите запитвания и искания.
Налага се да използваме Вашите лични данни (например Вашите данни за контакт), за да Ви съдействаме при запитвания и искания, например ако трябва да се обадите за клиентско обслужване, за да потърсите помощ и съдействие, тогава ще трябва да обработим Вашите данни за контакт и определена информация за Вашия профил.
Използването на Вашите лични данни по този начин е в наш законен интерес, когато отговаряме на Вашите запитвания и искания, и ние не смятаме, че Вашите интереси или основни права имат приоритет над (или надхвърлят) нашите законни интереси.
За да Ви предоставяме маркетингова информация за услугите на Eurosport (при условие, че сте дали съгласие с това).
Налага се да използваме Вашите лични данни (като Вашия имейл адрес или други данни за контакт), за да Ви изпратим информация за съдържанието на Eurosport, която може да Ви заинтересува, или да Ви предложим възможностиза участие в състезания или проучвания.
Налага се да използваме информацията Ви за контакт, за да Ви изпратим подробности за съдържанието, състезанията и проучванията на Eurosport, които може да Ви интересуват.
Ще поискаме Вашето съгласие, преди да обработваме информацията по този начин.
За да комбинираме информацията, която получаваме и събираме (например от поведението Ви в браузъра и историята на покупките), за да разберем интересите и предпочитанията Ви.
Може да комбинираме информацията, която получаваме и събираме за Вас, за да разберем по-добре интересите и предпочитанията Ви, така че да Ви предоставим изживяване, което е съобразено с тези интереси и предпочитания. Например, може да направим това, като Ви предложим пропуски за достъп до Eurosport, за които най-вероятно ще се интересувате, или да Ви изпращаме персонализирани оферти или промоции чрез имейл (когато сте дали съгласие да получавате нашите имейли) или да Ви предлагаме рекламно съдържание, което е от значение за Вашите интереси или на нашите уебсайтове или на услугите на Eurosport или на други уебсайтове и ще използваме редица технологии за постигането на това. Това може да включва например персонализиране на нашата реклама, за да се гарантира, че дадена реклама се изпълнява, когато е най-вероятно да се гледа от определена аудитория, или във връзка с Facebook чрез услугата Facebook Custom Audiences, като споделите имейл адреса си в защитен формат с Facebook, за да можем да Ви включим в персонализирана аудитория, която ще обслужва подходящорекламно съдържание във Facebook или да създадем аудитория от други потребители на Facebook въз основа на информацията във Вашия Facebook профил. Можете да се откажете от персонализираната аудитория във Facebook в настройките за поверителност на Facebook или като се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните на DPO@discovery.com.
В наш легитимен интерес е да разгледаме предпочитанията Ви, които извличаме от поведението и покупките Ви за сърфиране, така че да можем даперсонализираме услугата и рекламата си за Вас, за да отговорим по-добре на Вашите потребности като клиент, при условие че това е в съответствие с Вашия маркетингов избор (моля, вижте раздела по-долу за предотвратяване на използването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг) и ние не вярваме, че Вашите интереси или основни права имат предимство над (или надхвърлят) нашите законни ни интереси.
За да ​​спазваме законовите изисквания.
Понякога може да се наложи да обработваме личните данни, за да спазим законовите изисквания, на които трябва да отговаряме (например изисквания за данъчни или финансови отчети).
Трябва да обработим Вашите лични данни за целите на спазването на законовите изисквания, на които трябва да отговаряме.
За да обработваме Вашите плащания и да осигурим защита срещу измамни транзакции.
Налага се да обработваме Вашите лични данни, за да Ви дадем възможност да плащате за абонаменти и/или да осребрите ваучер за абонамент и за да запазим плащанията Ви сигурни и защитени, както и за да Ви защитим срещу измамни транзакции.
В наш законен интерес е да обработваме лични данни, за да обработваме плащанията и да гарантираме сигурността на плащанията на нашите клиенти, и не вярваме, че Вашите интереси или основни права имат предимство над (или надхвърлят) нашите законни интереси.
За да обработваме Вашите лични данни, когато това е необходимо, за да запазим уебсайтовете ни сигурни и защитени.
Налага се да обработваме Вашите лични данни, за да поддържаме нашите уебсайтове сигурни изащитени и за да осигурим защита срещу незаконна или измамна дейност, като кибератаки.
В наш законен интерес е да наблюдаваме как се използват нашите уебсайтове с цел откриване и предотвратяване на измами, други престъпления и злоупотреба с нашите уебсайтове. Това ни помага да гарантираме, че можете безопасно да използвате нашите уебсайтове и ние не вярваме, че Вашите интереси или основни права имат предимство над (или надхвърлят) нашите законни интереси.
За да съхраняваме актуализиран списък за премахване, в който сте поискали да не се свързваме с Вас, така че да не се свързваме повторно с Вас по невнимание.
Разбираме, че може да предпочетете да не се свързваме с Вас с подробности за нашите продукти, услуги или промоции. Ние поддържамедокументи за Вашите предпочитания, за да гарантираме, че няма да се свързваме с Вас, ако сте поискали от нас да не го правим. Може да се наложи да обработваме част от Вашите лични данни (например Вашето име и имейл адрес) за тази цел.
В наш законен интерес е да обработваме лични данни, за да поддържаме актуален списък за потискане и за да гарантираме, че няма да се свързваме с Вас, когато ни помолите да не го правим, и ние не вярваме, че Вашите интереси или основни права имат предимство над (или надхвърлят) нашите законни интереси.
За да се уверим, че ще Ви изпратим правилното съдържание въз основа на Вашето местоположение.
Ние използваме информацията за местоположението Ви, за да сме сигурни, че ще Ви предоставим правилното съдържание въз основа на местоположението Ви (например, когато имаме само права да показваме определено съдържание в определени страни или когато Ви насочваме към конкретната версия на нашите услуги за Eurosport).
В наш законен интерес да обработваме личните данни, за да гарантираме, че Ви показваме съдържание, което е специфично за Вашето местоположение, и ние не вярваме, че Вашите интереси или основни права имат предимство над (или надхвърлят) нашите законни интереси.
Ако живеете в ЕС, имате право да гледате Вашите услуги на Eurosport, когато посещавате друга държава в ЕС, при условие че сме потвърдили държавата Ви на пребиваване.
Ако живеете в ЕС, ние ще използваме информация, включително Вашия IP адрес и информация за плащане, за да установим дали имате право да гледатеВашите услуги на Eurosport, когато посещавате друга държава в ЕС.
Ако живеете в ЕС, имате право да гледате Вашите услуги на Eurosport, когато посещавате друга държава в ЕС, при условие че сме потвърдили държавата Ви на пребиваване и от нас законно се изисква да обработваме информацията Ви за тази цел. Също така в наш законен интерес е да обработваме Вашите лични данни по този начин и ние не вярваме, че Вашите интереси или основни права имат предимство над (или надхвърлят) нашите законни интереси.
За да актуализираме и подобряваме услугите на Eurosport, включително, но не само, съдържание, функции, планиране, технологии и продукти.
Ние анализираме потреблението, възпроизвеждането на видео и общите визуални навици и обобщаваме Вашите лични данни сличните данни на други потребители, за да разберем зрителската аудитория, като например профили на аудиторията и водещи програми или съдържание.
В наш законен интерес е да обработваме личните данни, за да актуализираме и да подобрим услугите на Eurosport и ние вярваме, че ползите от това надделяват и не пренебрегват неправомерно Вашите права и интереси.
Кой може да използва Вашите лични данни?
Вашите лични данни се събират, когато се абонирате за услугите на Eurosport. Вашите лични данни са предназначени за Eurosport и се споделят с трети страни при определени обстоятелства.
Нашият уебсайт ще съдържа от време на време връзки към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и свързани страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени декларации за поверителност и ние нямаме контрол върху това, как те могат да използват Вашите лични данни. Трябва да проверите декларациите за поверителност на уебсайтове на трети страни, преди да им изпратите каквито и да било лични данни.
Ние споделяме Вашите лични данни със следните видове организации на трети страни:
Семейството от компании на Eurosport
Ние споделяме Вашите лични данни в рамките на нашите семейства от компании, включително нашите дъщерни дружества и холдингови дружества, за да Ви предоставим поддръжка за клиенти, да обработваме Вашите плащания, да разберем Вашите предпочитания, да Ви изпращаме информация за продукти и услуги, които може да Ви интересуват (при условие че това е в съответствие с Вашия маркетингов избор), и да провеждаме другите дейности, описани в тази декларация за поверителност.
Нашите доставчици на услуги
Използваме други компании, агенти или изпълнители („доставчици на услуги“), за даизвършват услуги от наше име или да ни съдействат при предоставянето на услугите на Eurosport. Например, ангажираме доставчици на услуги за:
предоставяне на маркетинг, реклама, комуникации, инфраструктура и ИТ услуги;
персонализиране и оптимизиране на нашата услуга;
обработване на транзакции с кредитни карти или други начини на плащане;
предоставяне на обслужване за клиенти;
събиране на дългове;
анализиране и подобряване на данните (включително данни за взаимодействието на потребителите с нашата услуга); и
обработване и администриране на потребителски проучвания.
При предоставянето на такива услуги тези доставчици на услуги могат да имат достъп до Вашите лични данни. Обаче ние ще предоставим на нашите доставчици на услуги само информацията, която е необходима за извършването им, и те са оторизирани да използват Вашите лични данни само в съответствие с нашите инструкции.
Трети страни, разрешени от закона
При определени обстоятелства от нас се изисква да разкриваме или да споделяме Вашите личниданни, за да спазим законово или регулаторно задължение (например, когато трябва да разкриваме информация на полицията или на съдебни или административни органи).
Ние също така ще разкрием Вашите лични данни на трети страни, когато разкриването е законово допустимо и необходимо за защита или предпазване на нашите права, за прилагане на нашите условия за ползване или за защита на Вашите права или на тези на широката общественост.
Трети страни, свързани с прехвърляне на стопанска дейност
Може да се наложи да прехвърлим Вашите лични данни на трети страни във връзка с реорганизация, преструктуриране, сливане, придобиване или прехвърляне на активи, при условие че получаващата страна се съгласява да работи с Вашите лични данни по начин, съответстващ на настоящата декларация за поверителност. Ако сме ангажирани в подобно прехвърляне на стопанска дейност, ще бъдете уведомени впоследствие по имейл и/или чрез забележимо известие на нашите уебсайтове за всяка промяна в собствеността или използването на лична информация, както и всички възможни решения относно Вашите лични данни.
Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни.
Когато съхраняваме Вашите лични данни
Личните данни, която събираме от Вас, може да бъдат прехвърлени и съхранявани наместоназначение извън Европейската икономическа зона („ЕИЗ“) (например в САЩ). Те може да бъдат обработвани и от служители, работещи извън ЕИЗ, които работят за нас (моля, вижте Приложение 2 за списък на всички страни, в които предлагаме услугите на Eurosport) или за някой от нашите доставчици на услуги (например нашите компании от групата, базирани в САЩ ).
Моля, имайте предвид, че страните, които са извън Европейската икономическа зона, може да не предлагат същото ниво на защита на данните, както в Европейския съюз, въпреки че събирането, съхраняването и използването на Вашите лични данни ще продължи да се управлява от тази политика за поверителност.
При прехвърляне на лична информация извън ЕИЗ ние:
включваме стандартните договорни клаузи за защита наданните, одобрени от Европейската комисия, за прехвърляне на лични данни извън ЕИЗ в нашите договори с тези трети страни (това са клаузите, одобрени съгласно Член 46.2 от Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД); или
(където е уместно и когато третата страна се намира в САЩ), уверяваме се, че те са част от „Щита за защита на поверителността“ (Privacy Shield), който изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ; или
уверяваме се, че страната, в която ще се обработват Вашите лични данни, се счита от Европейската комисия за осигуряваща „достатъчна“ защита съгласно Член 45 от ОРЗД.
Можете да намерите допълнителна информация относно правилата за прехвърляне на данни извън ЕИЗ, включително механизмите, на които разчитаме, на уебсайта на Европейската комисия тук.
Вашите права
Имате законно право да:
• получавате достъп до всяка лична информация, която притежаваме за Вас;
• актуализирате всякакви лични данни, които са остарели или неточни;
• заличавате всяка лична информация, която съхраняваме за Вас;
• ограничите начина, по който обработваме Вашите лични данни;
• възпрепятствате обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг;
• предоставяте Вашите лични данни на трета странадоставчик на услуги;
• Ви предоставим копие от всякакви лични данни, които съхраняваме за Вас;
• възразите срещу използването на Вашите лични данни; или
дадете инструкции за управлението на Вашите лични данни след смъртта Ви.
Ако желаете допълнителна информация във връзка с тези права или бихте желали да упражните някое от тях, моля, свържете се с нашето длъжностно лице за защита на данните на DPO@discovery.com по всяко време. Ще разгледаме всички такива искания и ще дадем отговор в разумен срок (и при всички случаи в рамките на всеки срок, изискван от приложимия закон). Имайте предвид обаче, че при определени обстоятелства определена лична информация може да бъде освободена от такива искания.
Ако се приложи изключение, ще Ви съобщим това, когато отговаряме на Вашето искане. Може да поискаме да ни предоставите необходимата информация, за да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на всякакви искания, които ни отправяте.
Вашето право на достъп до информацията, която съхраняваме за Вас
Можете да поискате достъп до информацията, която съхраняваме за Вас, като се свържете с нас чрез долупосочените данни за контакт. Нашият файл с Вашите лични данни обикновено ще бъде достъпен за Вас в рамките на 30 дни, въпреки че понякога може да не успеем да Ви предоставим достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас (например, може да не сме в състояние да Ви предоставим достъп, ако това би засегнало неоправдано неприкосновеността на личния живот на друго лице или ако предоставянето на достъп представлява сериозна заплаха за живота, здравето или безопасността на дадено лице). Моля, обърнете внимание, че може да приложим административна такса за предоставяне на достъп до Вашите лични данни при определени обстоятелства, когато това е разрешено от съответния закон.Моля, имайте предвид, че ако поискате копие от данните Ви по електронен път (например по имейл), ние ще предоставим копие от Вашите лични данни в електронна форма, освен ако не ни помолите да направим друго.
Вашето право на поправяне, актуализиране или заличаване на Вашата информация
Ако имате профил при нас, можете да влезете в този профил, за да актуализирате или изтриете част от личните си данни.
Ако имате проблеми с актуализирането на информацията в профила си или желаете да се актуализира или да изтриете информация, моля, изпратете по имейл запитване до нашето длъжностно лице за защита на данните на DPO@discovery.com и ние ще предприемем действия възможно най-скоро.
Когато се налага да съберем Вашите лични данни по закон или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и желаете да заличим Вашите лични данни, може да не успеем да изпълним договора, който имаме (например да Ви осигурим услугите на Eurosport). В този случай може да се наложи да отменим продукт или услуга, които имате при нас, но в такъв случай ние ще Ви уведомим.
Вашето право да възразите на обработването на Вашите лични данни
Имате право да поискате от нас да прекратим обработването на Вашите лични данни, дори когато обработването е необходимо за нашите законни интереси (например, когато обработването е необходимо за целите, които преследваме в хода на нашата дейност); включително профилирането, с което се ангажираме да Ви изпратим персонализирани оферти, препоръки за продукти и подобно съдържание. Ще разгледаме всички такива исканияи ще дадем отговор в разумен срок (и при всички случаи в рамките на всеки срок, изискван от приложимия закон). Имайте предвид обаче, че при определени обстоятелства определена лична информация може да бъде освободена от такива искания.
Вашето право дапоискате от нас да прекратим обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг
Също така имате право да поискате от нас да прекратим обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително за профилирането, което предприемаме за целите на директния маркетинг. Ако желаете да се откажете от нашата целенасочена реклама, моля, свържете се с нашето длъжностно лице за защита на данните (DPO) на DPO@discovery.com по всяко време.
Във всеки случай ще Ви изпращаме маркетингови съобщения, ако предварително сте дали съгласие за това, но ако промените решението си, можете лесно да прекратите абонамента за нашите маркетингови съобщения по всяко време, следвайки указанията, включени в тези маркетингови съобщения.
Вашето право да поискате прехвърляне на Вашите лични данни в друга организация
Когато съхраняваме Вашите лични данни с Вашето съгласие или за изпълнение на договор с Вас, също имате правото да ни помолите да Ви предоставим личните данни, която съхраняваме за Вас, в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, който може да се разчита, и когато е технически възможно, да се прехвърлят тези лични данни на друга организация.
Вашето право да ни предоставите указания за управлението на Вашите лични данни следсмъртта Ви
Имате право да ни предоставите указания за управлението (например задържане, заличаване и разкриване) на Вашите данни след смъртта Ви. Можете да промените или отмените Вашите инструкции по всяко време. Моля, свържете се с нашето длъжностно лицеза защита на данните на DPO@discovery.com, за да ни предоставите инструкции.
Подаване на оплакване
Имате право да подадете оплакване до местния орган за защита на данните в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), ако смятате, че не сме спазилиприложимите закони за защита на данните.
Местният орган за защита на данните ще се различава в зависимост от държавата, в която се намирате. Моля, вижте приложението към настоящата декларация за защита на личните данни за списък на местните органи за защита на данните в страните от ЕИЗ, в които осъществяваме дейност.
Свържете се с нас
Ако имате въпроси или опасения относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, искате да ни помолите да прекратим обработването на Вашите лични данни илижелаете да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас, или да упражните някое от гореописаните права, моля, свържете се с нашето длъжностно лице за защита на данните на адрес DPO@discovery.com или като пишете на нашето длъжностно лице за защита на данните на адрес:
Data Protection Officer (длъжностно лице за защита на данните)
Privacy Office (Служба за защита на данните)
Eurosport Player
c/o Dplay Entertainment Limited
Chiswick Park Building 2
566 Chiswick High Road
London W4 5YB
Обединено кралство
или
Data Protection Officer (длъжностно лице за защита на данните)
Privacy Office (Служба за защита на данните)
Eurosport
c/o Eurosport SAS
3 rue Gaston et René Caudron
92798 Issy les Moulineaux Cedex 9
Франция
Моля, включете Вашия адрес за отговор, когато ни пишете.
За какъв период от време съхраняваме Вашите лични данни?
Вашите лични данни се съхраняват от нас и/или нашите доставчици на услуги стриктно доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите задължения и стриктно за продължителността, необходима за постигане на целите, за които се събира информацията, в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на данните. Когато повече не се налага да използваме Вашите лични данни, ние ще я премахнем от нашите системи и записи и/или ще предприемем стъпки, за да я анонимизираме правилно, така че вече да не може да бъдете идентифицирани от нея (освен ако не сме задължени да съхраняваме Вашите лични данни, или поради регулаторни задължения, които трябва да спазваме). Това означава, че ако вече нямате ефективно и валидно право на услугите на Eurosport и не сте влизали в нашата услуга в продължение на 5 години, тогава ще предприемем стъпки за изтриване или анонимизиране на Вашите лични данни.
Как запазваме сигурността наВашите лични данни?
Вашите лични данни се събират чрез защитен сървър. Софтуерът на защитения сървър кодира предоставената информация, преди да ни я изпрати. Освен това имаме процедури за сигурност, за да защитим съхранението и да предотвратим неоторизиран достъп до Вашите лични данни. Като част от нашите мерки за сигурност може понякога да изискваме от Вас да дадете доказателство за самоличността си, преди да Ви разкрием лична информация.
Промени в тази декларация за поверителност
Може да актуализираме тази политика за поверителност от време на време в отговор на променящите се законови, регулаторни или оперативни изисквания. Ще Ви уведомим за такива промени (включително кога влизат в сила).
Приложение 1
Списък на компетентните органи за защита на данните (държави от ЕИЗ)
Имате право да подадете оплакване до местните органи за защита на данните в ЕИЗ, ако смятате, че не сме спазили приложимото законодателство в областта на защитата на данните.
Местният компетентен орган се различава в зависимост от държавата. Моля, вижте по-долу за подробности относно местните органи за защита на данните в страните от ЕИЗ, в които осъществяваме дейност.
Приложение 2
АВСТРИЯ (AT)
БЕЛГИЯ (BE)
БЪЛГАРИЯ (BG)
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА (CZ)
ДАНИЯ (DK)
ФАРОСКИ ОСТРОВИ(FO)
ГРЕНЛАНДИЯ (GL)
ФИНЛАНДИЯ (FI)
ФРАНЦИЯ (FR)
ГВИАНА (GF)
ФРЕНСКА ПОЛИНЗИЯ (PF)
ГВАДЕЛУПА (GP)
МАРТИНИКА (MQ)
МАЙОТ (YT)
МОНАКО (MC)
НОВА КАЛЕДОНИЯ (NC)
РЕЮНИОН (RE)
СЕН ПИЕР И МИКЕЛОН (PM)
ГЕРМАНИЯ (DE)
ГЪРЦИЯ (GR)
УНГАРИЯ (HU)
ИРЛАНДИЯ (IE)
ИЗРАЕЛ (IL)
ДЪРЖАВАТА ВАТИКАНА (VA)
ИТАЛИЯ (IT)
САН МАРИНО (SM)
ЛЮКСЕМБУРГ (LU)
НИДЕРЛАНДИЯ (NL)
НОРВЕГИЯ (NO)
ПОЛША (PL)
ПОРТУГАЛИЯ (PT)
РУМЪНИЯ (RO)
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ (RU)
АНДОРА (AD)
ИСПАНИЯ (ES)
ШВЕЦИЯ (SE)
ШВЕЙЦАРИЯ (CH)
ТУРЦИЯ (TR)
ОБЕДИНЕНОКРАЛСТВО (GB)
ГИБРАЛТАР (GI)
ГЪРНСИ (GG)
ОСТРОВ МАН (IM)
ДЖЪРСИ (JE)
УАЛИС И ФУТУНА (WF)
АЛБАНИЯ (AL)
АРМЕНИЯ (AM)
АЗЕРБАЙДЖАН (AZ)
БЕЛАРУС (BY)
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (BA)
ХЪРВАТИЯ (HR)
КИПЪР (CY)
ЕСТОНИЯ (EE)
ГЕОРГИИЯ (GE)
ИСЛАНДИЯ (IS)
КАЗАХСТАН (KZ)
ЛАТВИЯ (LV)
ЛИХТЕНЩАЙН (LI)
ЛИТВА (LT)
МАКЕДОНИЯ (MK)
МАЛТА (MT)
МОЛДОВА (MD)
ЧЕРНА ГОРА (МЕ)
СЪРБИЯ (RS)
СЛОВАКИЯ (SK)
СЛОВЕНИЯ (SI)
УКРАЙНА (UA)
БРИТАНСКИ ТЕРИТОРИИ В ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (IO)
ФРЕНСКИ ЮЖНИ ТЕРИТОРИИ (TF)
СВЕТА ЕЛЕНА (SH)
Eurosport
Евроспорт залага на „Уимбълдън“ и „Тур дьо Франс“ през юли
03/07/2018 AT 08:28
Eurosport
Тенис, колоездене и моторни спортове по Евроспорт през юни
03/06/2018 AT 22:20