„Неможемдавърнемвреметоназад, трябвадагледаменапред. ТрябвадасеотлепимотпоследнотомястоиотговорнодазащитиммястотосивБундеслигата“, казавратарятРон-РобертЦийлер.
Гоститеобачедопуснахаизненадващопоражениес 0:1 отИнголщадтищесеопитатдакомпенсиратсрещувероятнонай-комфортниясъперникзавсичкиучастницивелита. Въпрекитоватамнеочакватлесенмач, кактопредполагаразликатавкласирането, аиГладбахнямапобедакатогостотоктомври. „Занасимазначениесамопобедата. ВмачасрещуХертавидях, чесадобри“, коментираРафаел.
Бразилецътщеможедабъдеизползванзапървипът откактосеконтузипреди 25 днивмачасрещуШалкеипропуснапоследнитедвамача. Тойтренирапрезседмицатаигарантира, чещебъденалиниязагостуванетона„HDIАрена“. „Тренирабезпроблемисвсичкиостаналивчера. Невиждампричинаданегоизползвам. Рафаелемноговажениграчзанашияотбор“, казатреньорътнагоститеАндреШуберт.
Футбол
Финал за милиони
29/05/2021 AT 09:08
ТойнямадаможедаизползвазапореденпътГранитДжакапорадинаказание заполученипетжълтикартона. ВсеощенееяснокойщегозаменивХановер. „Целтанисаевропейскитетурнири. Щенаправимвсичковъзможно, задагопостигнем. Трябвадастанемсексиклуб“, казаспортниятдиректорМаксЕберл.
Футбол
Кийл срещу умората и отсъстващите
26/05/2021 AT 11:07
Футбол
Последният танц и големите сметки
22/05/2021 AT 07:40